Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termékek

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

1. Érvényesség

Az Általános Eladási, Szállítási és Garanciális Feltételek minden megkötött értékesítési üzletre és szerződésre, az azokkal összefüggő szállításokra és pótszállításokra vonatkoznak. Ettől eltérni csak a Gyártó/Kereskedő vagy képviselőjének, kereskedőjének írásos nyilatkozatával lehet.

 

2. Megrendelés

A megrendelésnek tartalmazni kell a Gyártó/Kereskedő termékismertetője alapján megvásárolni kívánt áru termékszámát vagy pontos megnevezését, színét, mennyiségét, valamint a szállítás módját várható időpontját (saját szállítás, a Gyártótól igényelt szállítás). Az interneten és katalógusban szereplő színek és fotók csak tájékoztató jellegűek, nyomdai okok miatt színük eltérhet a valódi színtől, kérjük katalógusból történő rendelés esetén figyelembe venni, ebből adódó semmilyen reklamációt nem tudunk elfogadni.

 

3. Árak és elszámolás

A Gyártó mindenkori árjegyzéke (Akciós is) a gyártelepi árakat tartalmazza (raklap betéti díj, raklap használati díj vagy csomagolási díj, illetve, ha nem teljes raklapról van szó, akkor raklap bontási díj és szállítási költség nélkül). Az elszámolás alapja a Kereskedő által kiállított és a Vevő vagy megbízottja által aláírt szállítólevél. Az árak a gépi felrakás költségét tartalmazzák. Ha a Kereskedő visszaigazolását a Vevő 3 napon belül nem kifogásolja, akkor az a Vevő által elfogadottnak minősül, és a szerződés létrejöttnek tekintendő. Gyártó által megadott értékesítési egységektől, kiszerelésektől eltérni nem tudunk.

 

4. A Vevő visszalépése

A megrendelő teljes, vagy akár csak részleges visszalépése a megrendelt mennyiségtől, a Kereskedő a szerződésben szereplő ár 20%-át sztornózási díjként kiszámlázza, az el nem szállított, visszamondott mennyiség értékének terhére.  A Kereskedő követelheti az ezen összeget meghaladó kárát is.

Elállás esetén a fogyasztó kötelessége a termék visszaszállításáról gondoskodni, így őt terheli a termék visszajuttatásának csomagolási és szállítási díja.

Kereskedő csak egyeztetés után és csak akkor vesz vissza terméket, ha az áru sértetlen és még eredeti, gyári csomagolásban van (bontatlan egész raklap).

Amennyiben raktárkészleten nem tartott, import terméket rendel a Vevő, a rendelés, egyedi termék rendelésnek minősül, nincs lehetőség elállásra. 

 

5. Megrendelés módosítás

Megrendelés módosítása minden esetben írásban történik. Módosításra lehetőség nincs az egyedi megrendelés alapján gyártott termékeknél

 

6. Szállítási idő

A Kereskedő a megadott szállítási határidőket mód és lehetőség szerint betartja. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a Vevőt 8 napos póthatáridő kitűzése és eredménytelen eltelte után megilleti a szerződéstől való elállás joga. A Vevő erre az esetre lemond kártérítési igénye érvényesítésének jogáról. A Vevő általi átvétel késedelme esetén a Kereskedőnek jogában áll az árut a Vevő költségére és veszélyére raktározni, az áru értékét leszámlázni, és a számlát a megállapodás szerint esedékessé tenni, vagy a szerződéstől elállni és az árut másnak eladni. Az elszállítási határidő-amennyiben másként nem állapodnak meg a felek- 15 nap.

 

7. Feladás és kiszállítás

Ha a Vevő igényli a kiszállítást, azt a Kereskedő teljesíti a „Fuvarfeltételek"- ben leírtak szerint. A Vevő részéről a következők figyelembevétele szükséges a szállítás megrendeléséhez:

a) ha a tehergépkocsi állásideje meghaladja a jármű-egységenkénti 1 órát, (átrakodás, várakozás, stb) Vevő felé többletköltséget számolunk fel.

b) csak jól megközelíthető, vízszintes és szilárd útburkolattal ellátott területre vállaljuk a szállítást minden esetben a kapuig. Zsákutcába, kiemelt övezetekbe stb. csak arra alkalmas autóval vállaljuk a szállítást.

c) az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése vagy a behajtó út használhatatlansága miatti kár, illetve az úthasználati díj vagy súlykorlátozások stb. miatt felmerülő többletköltség is a Vevőt terheli. Behajtási engedély beszerzése a megrendelő feladata.

d) kisebb mennyiséget - tíz tonna alatt - a Gyártó/Kereskedő esetenként csak gyűjtő fuvarban tud megoldani, hosszabb szállítási határidővel.

e) daruzni a tehergépkocsi letalpalva csak vízszintes állásban tud. Amennyiben a sofőr veszélyesnek ítéli meg a megközelítést vagy a daruzási feladatot-előre nem jelzett akadályok miatt- megtagadhatja a lerakodást, a fuvarköltséget a Vevő köteles kifizetni.

f) amennyiben a szállítás meghiúsul, pl. a leegyeztetett szállítási dátumot nem módosítják minimum a kiszállítás előtt 2 munkanappal, úgy a teherautó kiállási díját a Vevőnek kiszámlázzuk és 8 napon belül köteles kifizetni.

g) A szállítás időpontját csak az adott napra tudjuk vállalni, órára nem.

 

8. Raklapok

Kereskedő csak raklapjegy, szállítólevél, számla ellenében vásárol vissza raklapot az alábbiak szerint.

Termékeink csak raklapon vagy Big-Bag zsákokban kerülnek szállításra. A raklapok és zsákok betétdíjasak.

 Vevő tudomásul veszi, hogy Gyártók szabvány, ill. egyedi raklapok után betét-, és használati díjat számolnak fel melynek mértéke Gyártótól függően változó. A göngyöleg visszaszállítása a kereskedő telephelyére a vevő feladata. Csak a gyártóktól származó gyári raklapot veszünk vissza.  

Kereskedő csak sértetlen állapotban veszi vissza a raklapokat - nem törött vagy sérült, nem hiányzik egy eleme sem, terítékléc felületén nem látható vágókoronggal okozott sérülés.

A raklapok visszaszállítására a kiszállítástól számított 6 hónap áll rendelkezésre.

 

9. Fizetés, fizetési feltételek

Az áru ellenértékének kiegyenlítése történhet a pénztárban készpénzzel vagy előre átutalással. A termék kiszállítása, elszállítása csak a vételár és a fuvarköltség teljes kiegyenlítése után történhet.

 

10. Tulajdonjog fenntartása

Kereskedő által kiadott termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a Kereskedő tulajdonában maradnak. A 30 napot meghaladó fizetési késedelem, illetve a Vevő elleni csőd-vagy felszámolási eljárás esetén a Kereskedőnek jogában áll a tulajdonában álló árut elhozni a Vevőtől, és értékesíteni azt.  A tovább értékesítésből adódó alacsonyabb árbevétel, valamint a vissza-, illetve tovább szállítás költségei is a Vevőt terhelik.

 

11. Visszáru, és annak megtérítése

A Vevő megrendelése alapján többletként szállított árut a Kereskedő csak egyeztetés után és csak akkor vesz vissza, ha az áru sértetlen és még eredeti, gyári csomagolásban van. A visszaszállításkor mellékelni kell a tétel számla másolatát is. Kereskedő az általa nem kifogásolt visszárut jóváírja. Ennek feltétele, hogy a visszáru Gyártó/Kereskedő telephelyére a Vevő által visszaszállításra kerüljön.

A Gyártó/Kereskedő semmiféle lerakás folyamán keletkezett bontott, törött, vágott, ömlesztett darabos árut nem vesz vissza, és nem térít meg. Zsákos árut a Kereskedő nem vásárol vissza!

 

12. Szavatosság Garancia

A Gyártó szavatosságot vállal azért, hogy az áru megfelel a jogszabályokban foglalt és a szerződésben kikötött tulajdonságoknak. Ezen túlmenő szavatossági igényeket a Vevő csak a Gyártó kifejezett írásbeli ígérete alapján támaszthat. Töréskárt a mindenkori szállított mennyiség 3%-ig a Gyártó/Kereskedő nem térít meg.  Az árut a Vevő, vagy annak megbízottja általi átvételkor mennyiség, szín és minőség szerint fel kell mérni.  Az ilyen ellenőrzés után kifogásolt árut nem szabad beépíteni, és a kifogást legkésőbb 3 napon belül közölni kell írásban a Kereskedővel

Minőségi kifogással a teljesítés (kiszállítás) napját követően 15 napig élhet. Ezen határidőn túli reklamációk jogvesztőek. Cseregaranciát csak a még nem beépített termékre lehet érvényesíteni. Az átvétel megtörténte után a Gyártó, Kereskedő csak a rejtett (átvételkor nem észrevehető) hibákból eredő, a gyártás hiányosságaira visszavezethető kifogásokkal tud érdemben foglalkozni (a szállítást követően 15 napon belül). Ha a megrendelő vagy megbízottja az átvételkor nem jelenik meg, a szerződésszerű teljesítés a lerakodással megtörténtnek minősül.

A termékek felületén esetenként pont formájú elszíneződések képződhetnek. Ezek előidézője a természetes adalékokban lévő szerves anyag. Az elszíneződés idővel eltűnik.

Az előforduló mészkivirágzások műszakilag elkerülhetetlenek. A kiváltójuk elsősorban az időjárás, amelynek a beton - főleg friss korában - ki van téve. Különböző kiterjedésű kivirágzás a térkő minőségi paramétereit és használati értékét nem befolyásolja, ezért ez nem képezheti a minőségi reklamáció alapját. Az időjárás, az esővíz oldja a kalcium karbonátot, az igénybevétel során elkerülhetetlen természetes szennyeződés hatására a kivirágzások eltűnnek. A kereskedelemben kapható mész-és cementfátyol-eltávolító segítségével kézileg is eltávolíthatók a mészkivirágzások Vigyázat: a szín ez által megváltozhat!

Nem eléggé tömörített alap esetén a térkövek és járdalapok sarka, szegélye vibráláskor letöredezhet. Ennek oka az elégtelen kavics, vagy zúzalékágyazat, a szakszerűtlen fektetés, a térkövenként változó fugatávolság be nem tartása, a gumilap nélküli vibrálás.

Az eltérő gyártási eljárás és időpont, valamint a felhasznált anyagok különbözősége árnyalatnyi színeltéréseket okozhat. Ezek a színeltérések műszakilag elkerülhetetlenek, de a termék használati értékét nem csökkentik. Színeltérésre, mészkivirágzásra és elemi kárra nincs garancia. Melírozott térkövek esetén a melírozás nem az egyes kövek felületén, hanem teljes burkolt felületen jelentkezik. A fektetés során, amennyiben 1-raklapnál több raklapnyi kővel dolgozunk (felületi megmunkáltság és színek miatt), a köveket raklapokról keverve kell rakni, ezáltal csökken az elkerülhetetlen szín-és felületbeli különbség. Különösen érvényes ez színátmenetes kövek esetén.

Antikolt termékeknél az antikolás, koptatás, letöredezettség nagysága nem befolyásolható. A töréshelyeken a beton alapanyag részei is láthatóvá válnak. Koptatás miatt színe eltérhet a nem antikolt kövektől. A tört élek és felületek az antik megjelenésű termékek tudatos jellemzői, ezek nem képezhetik a minőségi kifogás alapját.

A Big-Bag zsákokban szállított termékek között teljesen összetört kövek is lehetnek, amelyek a koptatás során keletkeznek. Éppen ezért mindig több követ talál a zsákokban, mint amennyi a szállítólevélen szerepel.

 A szállításkor látható - a mesterséges öregbítés során keletkező -porréteg, illetve karcolás a normál időjárási hatásoknak kitett kövek felületéről egy idő után eltűnik.

Vegye figyelembe, hogy a fenti okok miatt a leszállított termék kinézete, színe eltérhet a mintakertben, mintatáblán régóta kihelyezett kövek felületétől, színétől és kinézetétől.

Kérem, a Gyártók által kiadott garanciális, értékesítési és műszaki fektetési tájékoztatót vásárlás és burkolás előtt átolvasni szíveskedjék!

Minden termék megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik, melyek megtalálhatók a Gyártó weboldalán, vagy a csomagoláson, illetve igényelhető a Kereskedőtől.

EN 1338,ÖNORM EN 1339, és ÖNORM 1340 Térköveknél a megengedett mérettűrések: magasságnál +/-4 mm-t, hosszúság és szélesség esetében +/-3mm-t engedélyez a szabvány.

 

13. Beton termékek lerakása, beépítése

Ügyfeleink figyelmét kifejezetten felhívjuk arra, hogy Babó-Kőburkolatok  Kft. az általa forgalmazott beton- és beton kőtermékek lerakásával nem foglalkozik, hanem mindenkinek azt ajánljuk, hogy a termékek lerakását szakképzett és engedéllyel rendelkező burkolókra vagy burkoló cégekre bízza. Kérjük minden esetben a kivitelezővel egyeztessen, aki a helyszínt látja és el tudja dönteni a kivitelezés módját.

 A vásárlás során kiadott, lerakási útmutatók, illetve a szóban elhangzott tanácsok tájékoztató jellegűek, és semmilyen kötelezettséggel és felelősséggel nem járnak. A bennük foglalt adatok az aktuális műszaki ismereteknek felelnek meg. Külön értesítés nélkül bármikor módosíthatók, ezért nem szavatoltak. A műszaki változtatások, tévedések és sajtóhibák jogát fenntartjuk. A lerakási útmutatók és adatok ajánlásként szolgálnak, és sokéves gyakorlati tapasztalataink eredményét foglalják össze.

Ez alapján a Kereskedő, a Babó-Kőburkolatok  Kft. felé semmilyen jogi követelés vagy felelősség nem támasztható.